Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

  • Vill du internationalisera eller omorganisera?
  • Behöver du extra resurs och stöd vid omorganisationen eller turn-around?
  • Behöver du en opartisk analys av verksamheten?
  • Någon som stöttar i nedläggningsprocessen?
  • Leder förändringsprocessen i ditt företag?
  • Team building?
  • Ta temperaturen i din organisation genom trivselundersökning?
  • Hjälp med rutinframtagning och strukturering?
  • Behövs en förnyelse av policies? Hjälp med att hitta förbättringspotential?
  • Kanske behövs bara ett bollplank?

Välkommen att höra av dig

Vi har erfarenhet av förändringsprocesser och verksamhetsutveckling och hjälper gärna till i er verksamhet oavsett om målet är effektivitet, kostnadsbesparing eller ökad trevnad.