Tjänster

Verksamhetsutveckling

 • Vill du internationalisera eller omorganisera?
 • Behöver du extra resurs och stöd vid omorganisationen eller turn-around?
 • Behöver du en opartisk analys av verksamheten?
 • Någon som stöttar i nedläggningsprocessen?
 • Leder förändringsprocessen i ditt företag?
 • Team building?
 • Ta temperaturen i din organisation genom trivselundersökning?
 • Hjälp med rutinframtagning och strukturering?
 • Behövs en förnyelse av policies?
 • Hjälp med att hitta förbättringspotential?
 • Kanske behövs bara ett bollplank?

Vi har erfarenhet av förändringsprocesser och verksamhetsutveckling och hjälper gärna till i er verksamhet oavsett om målet är effektivitet, kostnadsbesparing eller ökad trevnad.

Välkommen att höra av dig

Inköp

 • Krävs en kostnadsreduktion?
 • Är ni i behov av nya och konkurrenskraftigare leverantörer?
 • Vill ni veta er besparingspotential?
 • Tillfällig resursförstärkning, projektledare, inköpare eller inköpschef?
 • Vill ni ha en opartisk bedömning av ert inköp och arbetssätt?
 • Hjälp med att internationalisera ert inköp?
 • Avtal och policyframtagning?
 • Behöver inköpsavdelningen inspiration?

Beckert Consulting har 30 års inköpserfarenhet från såväl Europa som Asien. Erfarenhet från såväl operativt som strategiskt inköpsarbete och inköpsledning. Uppbyggnad och utveckling av inköpsorganisationer och internationalisering.

Välkommen att höra av dig

Företagsetablering

 • Funderar du på att etablera eller köpa ett företag i Sverige?
 • Behöver du hjälp med din affärsplan eller budget?
 • Saknar du lokal kännedom och nätverk?
 • Har du tillräcklig information?
 • Behöver du hjälp med avtal eller personalrekrytering?
 • Företagsvärdering?
 • Vem sköter din ansökan till Migrationsverket?
 • Skulle du behöva ha en lokal rådgivare, medhjälpare och kontaktperson?

Välkommen att höra av dig

Att starta eller köpa ett företag är en process som kräver information, arbetsinsatser och många beslut. Vår målsättning är att stötta, underlätta och ge råd till nya företagare men även till utländska investerare och entreprenörer som ämnar etablera sin verksamhet i Sverige.

Coachning och utbildning

Vi erbjuder personlig coachning för att främja personlig utveckling av nyckelpersoner, vilket bidrar till ökad prestation, självförtroende och inte minst trevnad. Beckert Consulting åtar sig även Team Building uppdrag och inspirationsseminarier speciellt inriktat mot företagets inköpsorganisation. Vi tar fram kundanpassade utbildningar och föredrag

Beckert Consulting AB har mångårig erfarenhet av personalutveckling och team building i såväl Sverige som Asien.