Om företaget

 

Om företaget

Bergdala foto P Beckert 2014Med 30 års internationell affärserfarenhet inom främst inköp, verksamhetsuppbyggnad och verksamhetsutveckling och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer startade jag 2014 Beckert Consulting AB med bas i Värnamo, en av Sveriges mest kända och expansiva entreprenörsregioner.

I mitt arbetsliv har jag varit privilegierad inte minst genom att ha fått förtroende och utmaningar som utvecklat mig, gett mig erfarenheter och gjort det möjligt för mig att skapa goda resultat. Målsättningen är att kunna dela med mig av mina erfarenheter, kunskaper och kontakter till intresserade företag och bidra till deras utveckling, stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

Vi erbjuder tjänster inom

Beckert Consulting AB arbetar på ett proaktivt, kostnadsmedvetet och kundorienterat sätt. Varje uppdrag eller projekt kundanpassas utifrån kundens behov och förutsättningar för att säkerställa ett bra resultat.

Genom vårt nätverk av erfarna och kompetenta samarbetspartners kan vi vid behov tillföra resurs- och specialistkompetens inom ekonomi och redovisning, marknadsföring, produktions- och kvalitetssäkring, interimlösningar, personalrekrytering samt webb och grafisk design.