Företagsetablering

Företagsetablering

  • Funderar du på att etablera eller köpa ett företag i Sverige?
  • Behöver du hjälp med din affärsplan eller budget?
  • Saknar du lokal kännedom och nätverk?
  • Har du tillräcklig information?
  • Behöver du hjälp med avtal eller personalrekrytering?
  • Företagsvärdering?
  • Vem sköter din ansökan till Migrationsverket?
  • Skulle du behöva ha en lokal rådgivare, medhjälpare och kontaktperson?

Välkommen att höra av dig

Att starta eller köpa ett företag är en process som kräver information, arbetsinsatser och många beslut. Vår målsättning är att stötta, underlätta och ge råd till nya företagare men även till utländska investerare och entreprenörer som ämnar etablera sin verksamhet i Sverige.