Coachning och utbildning

Coachning och utbildning

Vi erbjuder personlig coachning för att främja personlig utveckling av nyckelpersoner, vilket bidrar till ökad prestation, självförtroende och inte minst trevnad.
Beckert Consulting åtar sig även Team Building uppdrag och inspirationsseminarier speciellt inriktat mot företagets inköpsorganisation. Vi tar fram kundanpassade utbildningar och föredrag

Beckert Consulting AB har mångårig erfarenhet av personalutveckling och team building i såväl Sverige som Asien.